Lezing: ‘Bijzondere patiënten in de dierenkliniek’

maart 30, 2018 VSGk

Gisteravond was onze eerste lezing van het tweede semester. Dierenarts Peter Klaver vertelde voor een vol auditorium over een aantal casussen met bijzondere dieren die hij in de kliniek zoal tegenkomt. Na een kleine demonstratie met zijn blaaspijp die gebruikt wordt om wilde dieren te verdoven, begon de avond met een casus over staartamputatie bij een neusbeer (net even anders dan bij een kat ;)). Na de neusbeer volgde een orthopedische ingreep bij een stinkdier die zijn tibia had gebroken en waarbij een medullaire pin werd geplaatst.

Van de stinkdieren ging het vervolgens over op de reptielen, waarbij Peter de nadruk legde op het vrij simpel voorkomen van veel problemen door de juiste huisvesting en verzorging. Ook werd duidelijk dat het behandelen van bijzondere dieren zelden goed uitgelegd staat in boeken, en dat dit vaak een creatieve oplossing vergt.

De lezing werd afgesloten met een presentatie over een project waar Peter dicht bij betrokken is geweest: het herintroduceren van otters in ‘de Alde Feanen’, een natuurpark in Friesland (Nederland). Het was zeer interessant om te horen hoe het fokken, uitzetten en het uiteindelijke tracken van die dieren gebeurde. Peter legde hiernaast ook extra nadruk op de maatschappelijke rol die wij straks als dierenarts gaan hebben. Ook als praktijkdierenarts is het belangrijk te beseffen dat wij een centrale rol spelen in verschillende kwesties (denk aan de Oostvaardersplassen in Nederland, dierenwelzijn).

Na de lezing sloten we de avond af met een receptie.

Uiteraard willen wij onze hoofdsponsor Zoetis bedanken voor het mogelijk maken van deze avond. Uiteraard bedanken wij ook Peter Klaver van Kliniek Klaver4Dieren voor het geven van deze lezing, het was zeker een interessante avond!

Wij hopen jullie bij onze volgende activiteiten weer te zien!